NASI PARTNERZY

Firma Colop Polska Sp. z o. o. od 1990 r. świadczy najwy zszej jakości usługi swoim Klientom - jest oficjalnym dystrybutorem produktów COLOP, HERI, HORRAYoraz KUPIETZ.
Posiada najdłuższe doświadczenie na rynku polskim w zakresie sprzedaży urządzeń laserowych w tym marek: Universal Laser Systems, Alltecoraz Eurolaser.

Firma wyr�?nia si? bardzo szerok? ofert? produkt�w -� piecz?tki, tusze, d?ugopisy z piecz?tk?, presti?owe automaty, materia?y do obr�bki laserowej, a tak?e tradycyjne urz?dzenia do produkcji piecz?tek oraz precyzyjne systemy laserowe.


Najwyższa jakość produkt�w oraz profesjonalna obs?uga Klient�w zosta?a potwierdzona certyfikatem jako?ci ISO 9001:2000 i presti?owymi nagrodami Gazele Biznesu, Z?oty Medal Targ�w Pozna?skich 2008, Korona Reklamy 2008 oraz trzykrotne zakwalifikowanie si? do Rankingu 500 Najbardziej Innowacyjnych Firm w Polsce.

 

Zegarki Casio posiadaj? bardzo d?ug? i ciekaw? histori?. Sama marka Casio istnieje na rynku ju? od 1946 roku i jak mog?oby si? zdawa? to nie zegarek czy kalkulator by? pierwszym produktem wykonanym przez firm? japo?czyka Tadao Kashio. Dzisiaj trudno znale?? urz?dzenia elektroniczne takie jak zegarki lub kalkulatory, kt�re by?yby lepsze ni? doskona?ej jako?ci produkty marki Casio.

Pod koniec lat pi??dziesi?tych ubieg?ego wieku Casio wprowadzi?o na rynek pierwsze zegarki. Od razu uznano je za produkty prze?omowe w kwestii zegark�w, bowiem posiada?y one szereg funkcji, o kt�rych nie by?o mowy w przypadku zegark�w innych, �wczesnych producent�w. Pierwsz? z takich innowacji by?y zegarki wykonane z kryszta?u kwarcowego, kt�re zreszt? s? popularne do dnia dzisiejszego. Tadao Kashio i jego firma poszli za ciosem tworz?c i wdra?aj?c coraz to ciekawsze rozwi?zania do swoich zegark�w pocz?wszy od zegark�w z kalkulatorem, a sko?czywszy na wbudowanych w zegarek Casio termometrach.

 

 

 

TIMEX Corporation jest najstarszym ameryka?skim producentem zegark�w. Firma zosta?a za?o?ona w 1854 w dolinie Naugatuck w Connecticut, znanej jako "Szwajcaria Ameryki", jako Waterbury Clock. Od tamtej pory zegarki Waterbury zmienia?y si? wraz z obliczem Ameryki. Podczas II wojny ?wiatowej nast?pi?a zmiana nazwy na U.S. Time Company. W 1950 rozpocz?to produkcj? zegarka nar?cznego Times. Wkr�tce firma zmieni?a nazw? na Timex Corporation i sprzeda?a ponad 500 milion�w zegark�w. Zegarek Timex nosz? znani politycy, sportowcy czy aktorzy. Do najs?ynniejszych os�b zaliczy? trzeba by?ego prezydenta USA Billa Clintona, Prezydenta George'a Busha i Sharone Stone, a tak?e znane osobisto?ci polskiej polityki jak i filmu. Wszyscy podkre?laj? jego niezawodno??, trwa?o?? i wygod?. Zegarki Timex to ?wiatowa czo?�wka w swojej bran?y. R�?norodno?? modeli pod wieloma wzgl?dami na wp?yw na to, ?e ka?dy znajdzie ten odpowiedni dla siebie, podkre?laj?cy indywidualne cechy i predyspozycje oraz u?atwiaj?cy codzienne ?ycie i upodobania, zar�wno sportowe, jak i zawodowe.

Po zakupie otrzymujecie Pa?stwo:

* Oryginalnie zapakowany zegarek

* Gwarancj? (36 miesi?cy)

* Paragon (faktura VAT)

* Instrukcj? w j?zyku polskim

 
I like very much this iPage Hosting Review because this is based on customer experience. If you need reliable web hosting service check out top list.

Copyright © 2010 - 2017 express.mielec.pl

Wykonanie strony: